123

Sản phẩm
"Nem công, chả phượng - Gân nai, yến sào"
Cực Phẩm Vi Cá Mập
  22,000,000  VNĐ
     (1,048.00 USD)
Tình trạng Còn hàng
Chất lượng Gồm 1 Đuôi + 1 Kỳ + 2 Cánh + 4 Chẹn
Độ ẩm 0
Xuất xứ Việt Nam
Phí vận chuyển Liên hệ
 
 
Sản phẩm cùng loại
"Nem công, chả phượng - Gân nai, yến sào"
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  2,700,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,100,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,200,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,600,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  4,250,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,100,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,550,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN SẠCH LÔNG       
HỒNG YẾN SẠCH LÔNG
  3,950,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
HỒNG YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,850,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,450,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)